Cròniques cupaires des de la Diputació: Crònica 31. La torre d’ivori de la Diputació

L’equip de govern de la Diputació de Girona format per Junts i ERC ha de sortir de la torre d’Ivori on està instal·lada. Ras i curt. Aquesta expressió “torre d’ivori” fa referència a un lloc on una persona o un col·lectiu es pot aïllar de la resta del món per dedicar-se a les seves preocupacions i oblidar-se de les realitats i necessitats del món real. L’origen d’aquesta expressió es troba al “Càntic dels càntics”, un poema d’amor de l’Antic Testament de la Bíblia. El 1837 aquesta expressió va ser recuperada per Charles Augustin Sainte-Beuve. La va utilitzar per parlar de dos coetanis seus: Alfred de Vigny i Victor Hugo. De Vigny en criticava que estigués instal·lat en la seva “torre d’ivori” a diferència de Victor Hugo que segons ells manifestava un fort compromís social. Les persones i col·lectius que s’instal·len, metafòricament parlant, en una torre d’ivori ignoren (conscientment o no) les persones del voltant i el que passa al món. És una expressió que s’ajusta perfectament al que va passar al ple de maig a la Diputació de Girona.

A l’apartat de precs i preguntes del ple vam demanar explícitament com a prec que el govern format per Junts i ERC de la Diputació de Girona anul·lés el dinar que han previst per a celebrar els 200 anys de la creació de les diputacions. Un dinar preparat per un dels xefs gironins més prestigiosos. Vam fer aquest prec perquè com a CUP-AMUNT ens sembla una vergonya la celebració d’aquest dinar. És una vergonya que amb diners públics es vulgui celebrar aquest àpat convidant a tots els diputats i diputades i al conjunt dels 221 alcaldes de comarques gironines. És una vergonya que es vulgui celebrar els 200 anys de les diputacions, unes administracions pensades i mantingudes en clau d’Estat. És una vergonya que es vulgui celebrar aquest àpat luxós ignorant les necessitats i la realitat de la ciutadania. Una realitat que darrerament ha fet que la majoria de la població hàgim vist com ens han augmentat enormement les despeses en els subministraments bàsics (energia, aigua, combustible i alimentació). Hem fet el prec també per a criticar aquestes dinàmiques de la vella política que consisteixen a fer actes sobredimensionats i absolutament innecessaris. Molt lluny dels valors que se suposa que s’haurien de defensar des de l’administració pública: contenció de costos, austeritat, sobrietat, precaució… Lluny d’aquests valors i sobretot perquè fa palesa una falta de consciència sobre la realitat quotidiana de la majoria de la població.
Mentre la majoria de la població cada dia que passa es troba més precaritzada, aquí el govern de la Diputació de Girona actua com si res no passés. Instal·lats en la seva torre d’Ivori. Una torre d’ivori com qualsevol torre acaba esdevenint una estructura de defensa i d’aïllament. Esdevé com una presó difícil d’abatre. Veurem què passa. De més verdes en maduren. En tot cas com a CUP-AMUNT insistim en el fet que no tenim #ResACelebrar i que l’equip de govern de la Diputació de Girona ha d’aturar aquest despropòsit.

Del ple de maig també cal destacar altres punts. A l’inici del ple es va fer una declaració institucional de suport a la pagesia i a les zones afectades per les gelades de l’abril de 2022. Ens vam abstenir als punts relacionats amb suplements i crèdits extraordinaris provinents de Presidència. Ens vam abstenir també a la subvenció a esportistes individuals que participen en competicions federades. Hem defensat que cal apostar per la promoció de l’esport com a eina de salut per a totes les edats i que calen projectes i plans que permetin gaudir de l’esport a tota la població, sigui l’edat que sigui, la situació econòmica de les seves famílies i els seus orígens.
Hem votat a favor de la consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local a través de l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la consolidació de personal tècnic de les entitats adherides a la xarxa per a la promoció i desenvolupament econòmic local. Bàsicament, es tracta d’una convocatòria que té com a objectiu reduir la temporalitat dels treballadors/es de places subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Finalment, en l’apartat de mocions com a CUP-AMUNT hem presentat la moció per tal d’incorporar el crim d’Ecocidi en el Tribunal Penal internacional. Com ja s’esmenta a l’inici de la moció la dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està decidit. Dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem. És un moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb decisió. La crisi climàtica i ecològica que afrontem requerirà respostes col·lectives. Aquesta moció és un exemple d’aquestes respostes col·lectives. La incorporació del crim d’Ecocidi en el tribunal penal internacional és crucial per aturar l’expansió fòssil del capitalisme i per preservar la biodiversitat i la vida. Un clima benigne i el Sud Global serien els seus beneficiaris directes. Les causes d’aquesta situació de crisi sistèmica són estructurals i tenen responsables: les grans corporacions. Aquesta moció parla d’allò incòmode. I és que les causes d’aquesta situació de crisi sistèmica són estructurals i tenen responsables. I uns d’aquests responsables són les grans corporacions.
Hem votat a favor de la moció que presenta el PSC sobre l’impuls i millora del sistema de la formació professional. La moció va en la línia de la proposta presentada per la CUP al Parlament el passat mes de setembre. Cal dir que la millora del sistema de formació professional en aquest país és una tema que s’arrossega des de fa molts anys. Potser l’estiu passat va fer eclosió amb més força, ja que la manca de places per a la FP per a aquest curs 2021-2022 va ser més que evident. Hi va haver 93.987 sol·licituds. I 14.000 no van poder ser ateses el juliol passat. El Departament va poder crear només 4.479 places extraordinàries. Aquest fet paradigmàtic va posar en relleu la falta de previsió i de planificació. L’augment demogràfic ja es coneixia de fa temps. També es coneixia que entre un 50 i 60% de l’alumnat que acaba l’ESO recorre a la FP. Era sabut i previsible que hi hauria un augment de demanda de la FP pública.
És evident que els deures no s’han fet i en un tema molt important i sensible. Una bona oferta d’FP està clar que seria un dels elements per a disminuir les xifres d’abandonament escolar actuals. La moció que es presenta sobre l’impuls i millora del sistema de formació professional va en aquesta línia i fa propostes concretes per a comarques gironines i , per tant, hi hem votat a favor. La moció però, va ser rebutjada pels vots en contra del govern format per Junts i ERC, al·legant que no era de la seva competència.
I finalment, hem votat a favor de la moció presentada per ACAPS Girona i la Coordinadora d’ONG solidàries en suport al dret a l’autodeterminació del poble sahrauí. Hem criticat que no aparegués de forma explícita que no quedés clar que els promotors d’aquesta moció han estat aquestes dues entitats. En relació al contingut de la moció hem recordat que conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura. Aquest any ja en fa 47 de l’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la comunitat internacional.
Donant suport a aquesta moció presentada per l’Associació Catalana del Poble Sahrauí (ACAPS) i la Coordinadora d’ONG Solidàries reiterem un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. Hem acabat mostrant també des d’aquí tota la solidaritat envers el poble saharià.
Tot això és el que ha donat de sí el ple de maig a la Diputació de Girona. I acabem tal com hem començat, demanant altre cop al govern de Junts i ERC que aturi el despropòsit del dinar per celebrar els 200 anys d’aquesta torre d’ivori que són les diputacions perquè no tenim #ResACelebrar!.