Cròniques cupaires des de la Diputació: Crònica 30. Per l’abril, temes mil!

El ple d’abril ha estat un ple amb molts punts i molt diversos pel que fa a temàtica. En l’apartat de “donar compte” s’ha presentat l’informe de control financer de l’exercici 2021 realitzat per l’àrea d’intervenció. Un informe que mostra diverses mancances i fa un conjunt de recomanacions en relació a la tasca financera de la Diputació de Girona.
Entre les recomanacions d’aquest informe destaquem: la redacció d’una instrucció, que tingui per objecte garantir l’adequada tramitació dels procediments d’emergència de totes les entitats, que s’aprovi un Pla d’Acció per solucionar totes les debilitats, com per exemple, l’existència de personal sense contracte vigent, i l’exigència que els Portals de Transparència de tots els organismes de la Diputació estiguin actualitzats, ja que és una manca generalitzada segons l’informe. Hem reclamat que la Diputació de Girona sigui exemple de bona governança i que sigui extremadament rigorosa i exigent per aconseguir una tasca financera excel·lent i de qualitat.
S’ha portat a aprovació inicial el crèdit extraordinari i el suplement de crèdit de Dipsalut. Ens hem abstingut en tots dos casos, ja que habitualment fem la valoració global al Ple de pressupostos. Hem comentat, això sí, algunes despeses incloses en aquests dos punts. Una de les despeses va destinada a donar suport en temes d’Innovació i prevenció de la Salut als Hospitals. És el cas per exemple del Projecte “Boscos de la Salut” de l’Hospital Pediàtric d’Olot. A l’hospital d’Olot s’hi destinarà un pressupost per tirar endavant aquest projecte , però es dona el cas que hi ha prevista la variant d’Olot que implicarà que es construeixi un vial a la part nord i una altra a la part sud de l’Hospital. És a dir, per una banda, es destinen diners per a la promoció de la salut i per l’altre des del Departament d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya es proposa un gran macroprojecte que trinxarà el territori a l’entorn de l’Hospital i que posarà amb moltes dificultats tirar endavant aquest projecte finançat per la Diputació de Girona. Una incoherència total. És imprescindible una coordinació entre les diferents administracions públiques. I no només això sinó també dotar-les de coherència. Una altra despesa relacionada amb el suplement de crèdit és la que té a veure amb el programa “Benestar i Natura”. S’amplia la dotació per tal de donar suport psicològic als refugiats i refugiades d’Ucraïna. Hem demanat que des de la Diputació es faci un plantejament més global en relació a aquest tipus d’ajuda. A Catalunya i a comarques gironines existeixen actualment moltes persones que tenen la condició de refugiada i que també haurien de poder rebre aquest tipus d’ajut. Estem parlant de refugiats procedents del Sàhara occidental, de Colòmbia, del Kurdistan, Palestina, etc. La defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i migrades hauria de ser universal.

Un dels punts que ha generat més polèmica ha estat el de l’adhesió a la “Asociación española de municipios de montaña”. Hem votat en contra d’aquesta proposta. Ens genera molts dubtes que ara, al 2022, després de 9 anys de la seva creació de cop i volta la Diputació de Girona es vulgui adherir a aquesta associació. Potser la proposta de candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu el 2030 hi té alguna cosa a veure. A banda, costa d’entendre aquesta aposta tenint en compte que es tracta d’una associació que utilitza exclusivament el castellà, que té la seu a Madrid i que té uns objectius plantejats en clau espanyola. A Catalunya existeixen un gran nombre d’associacions i entitats que ja actualment estan treballant per al desenvolupament de les zones de muntanya. En podríem posar molts exemples: “Associació de micropobles”, “Ramaderes de Catalunya”, “Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya”, “Unió de Pagesos”, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA) i un llarg etcètera. Pensem que el que cal és enfortir aquestes associacions i entitats pròpies del nostre país si ens creiem la idea de treballar per a la República catalana independent.
Hem votat a favor dels tres punts relacionats amb biblioteques insistint, però, en la possibilitat que des de la Diputació de Girona s’assumeixin les llicències de la tecnologia RFID i preguntant també per la situació en què es troba el projecte de la nova biblioteca a la Casa de Cultura de Girona que a la pràctica significa el trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura. És un tema habitual des de fa uns anys que abans de les eleccions municipals es parli d’aquesta nova biblioteca com a nou gran equipament per al centre de Girona. Desgraciadament, però, des de fa anys el projecte segueix restant en un calaix. Després d’algunes inconcrecions per part del diputat de Cultura se’ns acaba contestant amb un “tenim total sintonia amb l’Ajuntament perquè s’hi ubiqui la biblioteca”. Ras i curt.
Pel que fa a Territori i sostenibilitat s’han presentat dos punts en els quals també hi hem votat a favor. El primer, la modificació del Pla de Serveis d’assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i Acció climàtica. S’augmenten el tipus de serveis (mapes lumínics, auditories energètiques, seguiment de contractes de gestió energètica integral, estudis de viabilitat del biogàs). Valorem positivament l’increment dels serveis d’aquest “Pla de Serveis” i alhora continuem insistint en la importància d’introduir en aquest pla de serveis línies de subvencions relacionades amb el decreixement energètic així com línies de subvencions encaminades a la prevenció de residus. El segon, la modificació del Pla de Serveis d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural. A banda de valorar molt positivament modificacions relacionades amb la protecció del patrimoni geològic, amb els plans de desbrossa de camins i amb la de gestió d’espais fluvials sobrefreqüentats hem aprofitat aquest punt per tornar a reclamar que des de la Diputació s’elevi a l’òrgan que pertoqui la necessitat d’aprovar la nova llei de patrimoni natural, que es posi en funcionament l’Agència de la Natura i que s’hi destinin els recursos del Fons del Patrimoni Natural. Eines imprescindibles per a la protecció del patrimoni natural.

I ja per acabar, s’han portat a ple dos punts relacionats amb l’extensió de la xarxa de fibra òptica a Brunyola i Urtx. Ens hem abstingut en aquests dos punts després que a comissions informatives s’evidenciés pública i clarament que dins el mateix govern no hi ha una línia clara ni cap planificació estratègica del desplegament de la xarxa de fibra òptica.

Pel que fa a l’apartat de mocions, hem votat a favor de la moció presentada per Independents per la Selva (IxS) i Tots per l’Empordà (TxE). Ha estat una moció transaccionada amb tots els grups per tal d’assegurar la continuïtat dels parcs de bombers de la Jonquera, Calonge i Hostalric.
Com a CUP AMUNT hem presentat la moció “Per a la redacció del catàleg de camins i carreteres d’interès paisatgístic de les comarques gironines”. Una moció que s’ha aprovat per unanimitat. Al mes de febrer es va portar a Ple l’aprovació del “Pla de carreteres locals de les comarques gironines”. Com a CUP hi vam votar en contra per mancances importants d’aquest pla. En el seu moment ja vam criticar que el mateix “Document ambiental estratègic” d’aquest pla s’obvien les Directrius de Paisatge incloses en el Pla Territorial Parcial de comarques gironines. Entenem que és imprescindible que la Diputació de Girona es doti d’aquest catàleg per tal de disposar d’aquesta eina en el moment que s’executin les propostes del “Pla de carreteres locals de les comarques gironines” i, òbviament, per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial. Essent així coherents amb el que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.
Finalment, ens vam abstenir a la moció presentada pel PSC. Una moció que reclama continuar donant suport als ens locals, entitats i actors socials gironins en el marc dels projectes vinculats als fons europeus Next Generation. Ens vam abstenir per expressar la nostra crítica al marc general d’aquests fons. No són diners que cauen del cel. Venen amb condicions que carreguen contra la majoria social. Generen més endeutament per a les properes generacions, porten associats canvis estructurals a nivell laboral i de pensions i, en la majoria dels casos, impliquen transferències de capital a grans empreses. A banda d’aquesta qüestió també hem criticat la falta de coordinació entre les diferents àrees per coordinar aquests fons. I amb aquesta moció hem acabat el ple d’abril. Un ple farcit de temes i propostes. Acabem aquí desitjant a tothom una bona Diada de Sant Jordi i un feliç dia del llibre!