Diputació de Girona

La CUP a la Diputació

La CUP vam entrar a la Diputació de Girona l’any 2015, després d’anys de treball de formigueta als municipis i ja amb algunes alcaldies i una colla de regidores i regidors arreu de les comarques gironines. Vam entrar amb un únic diputat, en Lluc Salellas, i seguim a l’oposició aquest segon mandat amb la diputada Laia Pèlach primer i des de l’estiu del 2021 amb la regidora saltenca Marta Guillaumes. Som a la Diputació com a part del projecte col·lectiu de la CUP i concretament de l’Assemblea Territorial Nord-Oriental que agrupa una colla d’assemblees locals de comarques gironines. És a l’assemblea a qui ens devem i qui guia la nostra tasca. Canvien les cares de les persones que ens representen, però les causes continuen. I una de les causes -que no la única- de la CUP és lluitar per transformar les institucions públiques. Una tasca complexa quan una institució com la Diputació representa allò que fa que moltes ens allunyem de la política institucional.

Des de la nostra entrada a la institució s’han observat alguns canvis: hem forçat al govern a debatre als plens, hem normalitzat el fet de presentar mocions, hem fiscalitzat més enllà dels precs i preguntes dels plens, hem presentat alternatives, hem exercit d’actors de la transparència i hem trencat dinàmiques de grans pactes als despatxos i d’absència de debat públic, obert i transparent. Tot i aquesta voluntat de canvi, sempre hem defensat que les Diputacions són institucions a extingir. De fet, el mateix Estatut de Catalunya ho preveu.

En un context de crisi global (amb la globalització, la pèrdua de confiança en les institucions, l’auge del feixisme, la pandèmia deguda a la Covid-19, l’emergència climàtica,…) i de crisi local – amb un taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya del 26,3%, un augment de tots els indicadors de desigualtat el 2020 que colpegen els més vulnerables – caldrà fer molts esforços per a afrontar una crisi ecosocial de la qual no hem vist ni la punta de l’iceberg.
Vist això, és essencial que les institucions tinguin una visió panoràmica, que repensin les seves tasques i que coneguin bé quin és el context en el qual es mouen. Des de la CUP defensem que, mentre no arribi l’extinció de les Diputacions, en cal una transformació profunda. De ser estructures orientades als interessos de partit cal que es transformin en estructures organitzatives flexibles i que posin en valor la capacitat de contextualitzar els desitjos i les necessitats de la ciutadania perquè esdevinguin una eina de redistribució del poder, la riquesa i els recursos. I, especialment, que siguin estructures organitzatives orientades al bé comú i no una eina per al manteniment de privilegis.


El pla de treball per a la segona meitat d’aquest mandat (2021-2023) seguirà en la línia propositiva en matèria de drets socials i s’intensificarà especialment pel que fa a la defensa dels drets ambientals, posant especial èmfasi en les polítiques públiques que caldrà generar en relació a la situació d’emergència climàtica actual i la necessària transició ecosocial que ha de posar rumb cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Alhora també seguirem en la línia de fiscalització de l’activitat política de la Diputació i amb la campanya “nomhoempasso” iniciada per la Laia Pèlach per tal de denunciar l’alt cost de l’estructura política i unes pràctiques més que discutibles en relació a l’atorgament de subvencions. Aquest continua essent un dels reptes importants de la feina de la CUP a la Diputació: obrir el debat públic respecte a la funció de la Diputació i en general respecte a la governança pública. Tot això sense oblidar que una de les tasques a la Diputació és acompanyar i assessorar el conjunt de regidores i regidors de la CUP de les comarques gironines. També continuarem treballant per a unes institucions compromeses amb els drets i llibertats i amb el projecte col·lectiu que és la República Catalana independent.

La nostra tasca a la Diputació passa, sobretot, per garantir que aquesta institució actuï com a servei públic per a tots els municipis de la demarcació. Un servei públic que treballi sota els criteris de transparència, bona governança, integritat i ètica. Una transparència institucional necessària perquè la ciutadania recuperi la confiança en les institucions. Una bona governança en el sentit que hi hagi una relació equilibrada entre institució i el territori. Una governança que ofereixi noves possibilitats a la ciutadania per millorar la gestió pública. I, finalment, integritat i ètica de tots els engranatges que mouen aquesta institució pública.

Com a CUP continuarem essent crítiques, però constructives. Combatent l’opacitat de la Diputació, denunciant qualsevol pràctica irregular, qüestionant el paper de les Diputacions, exercint d’actors de transparència i alhora mantenint un peu al carrer, al costat de les lluites socials i ambientals presents arreu de les comarques gironines. Continuarem, com sempre, treballant per fer un món millor. Un món millor per nosaltres implica un món amb millors persones fent millors coses. Persones implicades en transformar els desitjos en realitats i les necessitats en fets, compromeses en la lluita per a un poble de persones cultes, lliures i felices.

Transparència i bon govern

La transparència i el bon govern són unes de les exigències i els nostres principals objectius des del primer dia a la Diputació. Per això, volem donar exemple. En aquest apartat us informem sobre els ingressos que rebem de la diputació i com els utilitzem i us compartim el nostre codi ètic al qual ens comprometem. 

De la Diputació de Girona rebem tres tipus d’ingressos. En primer lloc, anualment rebem una dotació com a grup polític destinada a les despeses que puguem tenir en la nostra tasca política. En segon lloc, la diputada rep indemnitzacions per assistència a plens i comissions informatives. En tercer lloc, disposem d’una plaça d’assessora de ple amb el sou corresponent, un càrrec de confiança al servei del nostre grup polític. Les quantitats que corresponen a aquests ingressos s’estableixen en el cartipàs a l’inici de mandat. En cadascun d’aquests debats, el grup de la CUP hem demanat una reducció d’aquestes quantitats que en tots els casos ens semblen excessives i són superiors als limits salarials que fixa el nostre codi ètic. 

En el mandat actual rebem com a grup polític 18000€ anuals, tot i que cada any retornem part d’aquests recursos que considerem excessius.  

AnyIngressatDespesa efectuadaRetornat
2015 12.000,00€10.749,86€1.250,14€
201624.000,00€2.385,85€21.614,15€
201724.000,00€8.208,05€15.791,95€
201824.000,00€3.760,93€20.239,07€
201919.887,10€10.126,34€9.760,76€
202018.000,00€13.638,35€4.361,65€

La Diputada rep 731,85€ per cada assistència amb un límit anual de 34.501,50€ 
L’assessora de ple té un sou brut de 38.300,10€ anuals. 

Tanmateix, la nostra organització fixa un límit d’uns 1500€ pels sous dels seus representants electes i càrrecs de confiança i que ens apliquem també l’equip de la Diputació. La resta de diners ingressats els aportem a l’organització i permeten mantenir la nostra acció política més enllà de les institucions. 

Us facilitem també el codi ètic de què ens hem dotat com a organització i que hem subscrit com a representants de la CUP tant els càrrecs electes com de confiança de la mateixa: codi ètic.