L’atenció sanitària presencial és un dret. Exigim la reobertura dels CAP i consultoris locals a tots els municipis de comarques gironines

25/06/2020

D’ençà de l’inici de la crisi sanitària per la Covid-19, la Conselleria de Salut va tancar la pràctica totalitat dels consultoris locals i alguns Centres d’Atenció Primària, o bé va reduir-hi considerablement l’atenció presencial als usuaris.

Amb la finalització de l’estat d’alarma i l’entrada a l’anomenada  “fase de represa”, la Generalitat  ha recuperat totes les competències que li havien estat usurpades per l’estat.

Aquesta nova “fase” ha suposat també que molts serveis i negocis recuperessin gradualment la seva activitat. A hores d’ara, la ciutadania de pobles i ciutats poden anar als bars, als restaurants, a les grans superfícies i a les discoteques, entre d’altres establiments o serveis.

En l’àmbit de l’atenció sanitària, aquesta represa està essent molt parcial. Hi ha CAP que han anat recuperant tots els serveis, d’altres han reobert només amb atenció presencial molt limitada i sempre prèvia atenció telefònica o telemàtica i, en molts municipis, els consultoris locals segueixen tancats, sense cap tipus d’activitat  i sent les seves usuàries redirigides a les ABS de referència situades en d’altres municipis.

La no reobertura de consultoris locals i la reducció de serveis i de l’assistència presencial a diferents CAP suposa una deficiència en l’atenció sanitària per als veïns i veïnes de molts municipis, especialment entre les persones de més edat, que representen una part molt important de les usuàries dels serveis. Si bé l’atenció no presencial per part dels  Centres de Atenció Primària i les visites domiciliàries  són  relativament  eficients en la majoria de casos, cal remarcar que la situació actual suposa grans entrebancs per a molts col·lectius per diferents motius: l’obligació de relació telefònica o telemàtica és un entrebanc per a totes aquelles persones no avesades a utilitzar aquestes eines, la dificultat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda per desplaçar-se autònomament a un centre fora del seu municipi, com també totes aquelles que viuen en municipis amb un servei feble o deficient de transport públic.

Exigim a la Conselleria de Salut la recuperació de serveis assistencials presencials a tots els CAP i la reobertura immediata de la totalitat dels consultoris locals en els municipis de les comarques gironines. I emplacen, també, al conjunt d’ajuntaments i grups municipals, independentment del seu color polític, a sumar-se a aquesta demanda.

Per tot això, la reobertura i recuperació de tots els  serveis presencials dels centres d’atenció primària i consultoris locals és una necessitat urgent per garantir una atenció sanitària de proximitat i de qualitat al conjunt de municipis de les comarques de Girona.

No creiem acceptable la situació actual en la qual la ciutadania pot anar als bars, restaurants, discoteques o a les grans superfícies i en canvi no pugui anar presencialment, amb normalitat, al consultori del seu municipi o al CAP.

Exigim, per tant, a la Conselleria de Salut la recuperació de serveis assistencials presencials a tots els CAP i  la  reobertura immediata de la totalitat dels consultoris locals en els municipis de les comarques gironines. I emplacen, també, al conjunt d’ajuntaments i grups municipals, independentment del seu color polític, a sumar-se a aquesta demanda de reobertura del consultoris i recuperació de serveis als CAP d’arreu de la demarcació