La CUP presenta una moció a la Diputació de Girona per demanar una auditoria externa que analitzi l’existència de pràctiques masclistes i situacions de discriminació de gènere

La formació cupaire assegura que algunes de les mesures preventives del Protocol d’actuació en matèria d’assetjament laboral i sexual de la Diputació de Girona no s’estan complint. 

17/03/2021

Les cupaires presenten aquest mes de març una moció a la Diputació de Girona per demanar que s’analitzin les pràctiques masclistes i discriminatòries per raó de gènere. Després de demanar que es convoqués la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, ja que feia més de dos anys que no es convocava, i de posar sobre la taula que el Pla d’Igualtat  de la Diputació de Girona era vigent només fins el 2014, ara porten al ple de la corporació aquesta moció. 

La proposta porta com a únic punt d’acord la realització d’aquesta auditoria especificant que cal que sigui duta a terme per una empresa externa a la corporació, per tal de poder garantir l’anonimat i la confidencialitat de la recollida d’informació i per tant donar un espai de seguretat al personal perquè expressin les situacions de discriminació existents. També demanen que aquest anàlisi sigui dut a terme abans d’acabar l’any 2021. 

La diputada Laia Pèlach remarca que: “entenem que si bé la Diputació de Girona s’ha dotat inicialment de les eines previstes a nivell legal per fer front a la discriminació de gènere i a les pràctiques masclistes presents a les institucions, no ha fet un ús diligent de les mateixes mantenint-les actives i en execució constant per assolir els objectius previstos.”

La formació espera que la Diputació de Girona adquireixi el compromís real de treballar per acabar amb les discriminacions de gènere i les pràctiques masclistes i que aquesta moció serveixi per avançar cap a la despatriacalització de la institució.