La CUP insta al Govern de la Generalitat a desobeir i anar més enllà de la queixa davant un estat espanyol que ha triat l’economia enfront la vida

Donada la situació de crisi sanitària i social que estem vivint, entenem que la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per la seguretat de la població del nostre país. No podem entendre que davant el desconfinament parcial decretat pel govern de l’estat a partir del dilluns 13 d’abril, el Govern de Catalunya resti immòbil i no plantegi el desplegament d’un full de ruta propi. A tal fi, la CUP de comarques gironines proposem un seguit de mesures per garantir el benestar de la ciutadania

14/04/2020

L’Estat espanyol, amb el seu govern, patronals i sindicats del règim ha triat l’economia, l’IBEX 35. El govern de la Generalitat tot i realitzar un discurs pretesament correcte en alguns aspectes, que podem arribar a compartir, no va més enllà de la protesta davant la usurpació de competències per part del govern espanyol. Ara toca desobeir, establint un ordre de prioritats a favor de la vida, de les persones, de retornar a les coses realment importants, de vetllar d’entrada pel benestar material bàsic de tothom; cosa que no està fent l’estat espanyol.

1- Recuperar les competències que el govern de l’estat ens ha manllevat arran de la declaració d’estat d’alarma.

2- Decretar el confinament de totes les persones treballadores en serveis no essencials durant 14 dies més.

3- Decretar el retorn de tots els diners públics destinats a la Banca en la passada crisi i posar els serveis bàsics (aigua, gas i electricitat) al serveis de la ciutadania prohibint el benefici privat en aquest àmbit. Alhora redactar una llei d’habitatge que reguli els preus i no els deixi en mans del lliure mercat.

I desobeir ha d’anar de la mà també, necessàriament, amb posar la vida al centre també en aquelles àrees en les que la Generalitat encara té marge d’actuació. En àmbits com educació, sanitat, drets laborals l’actuació de la Generalitat s’ha mostrat incongruent en les seves pràctiques de les últimes setmanes. Cal aprofundir en polítiques pròpies que ens distanciïn cada cop més d’un estat demofòbic i apostin per vetllar per a totes les persones residents en el territori, en especial per a les persones més vulnerables, garantint tots els drets (educació, sanitat, prestacions…) i en especial als col·lectius més vulnerables (persones migrades, infants i adolescents en risc,  aturats/des…)

Per això, la CUP proposa un seguit de consideracions i propostes per avançar cap a la construcció nacional basada en els drets socials i polítics:

1- Pel que fa a educació, el Departament d’Educació serà el responsable de desplegar el model educatiu d’aquest darrer trimestre (a tots nivells). Considerem que l’avaluació de l’alumnat no ha de ser una prioritat donada la situació actual i degut a la  falta de garanties d’aconseguir un model que no incrementi encara més les desigualtats socials. En tot cas l’avaluació o sistema alternatiu s’ha de valorar prioritàriament per l’alumnat dels cursos de finalització d’etapa (6è de primària, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i fi de cicles formatius)

2- Pel que fa a la sanitat, el Departament de Salut ha de garantir obligatòriament el subministrament de material sanitari a les residències geriàtriques, centres d’atenció primària i a la resta els equipaments sanitaris. Alhora cal enfortir el sistema públic, debilitat els darrers anys per les retallades, per mantenir la proximitat a la ciutadania i uns equipaments que donin resposta real a les necessitats de cada moment. En aquest sentit és especialment important revertir la tendència de tancament de CAPs engegada les darreres setmanes (segons un recompte oficial de dimarts passat, a Catalunya ja s’han tancat 490 CAP i consultoris locals dels 930 que hi ha a Catalunya).

3- Un aspecte clau és la garantia d’una Renda Mínima Garantida. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies haurà de prendre totes les mesures adients per garantir-la a aquelles persones que estan patint les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, fent especial atenció a les persones autònomes i productores agrícoles.

4- En relació al col·lectiu migrant, exigim que s’avanci cap a mesures semblants a les dutes a terme per Portugal, regularitzant extraordinàriament de manera immediata totes les persones migrades davant la crisi sanitària i social originada per la Covid-19, tal i com reclamen entitats com la Coordinadora Obrim Fronteres, entre d’altres. Alhora, cal rebutjar de manera ferma les mesures racistes i utilitaristes aprovades pel govern espanyol de regularitzar joves migrants només de manera temporal mentre treballin en la campanya de recollida de fruita.

5- En l’àmbit econòmic ens trobem en un context d’enorme afectació a la petita i mitjana empresa, tancament d’empreses i comerços, iniciatives de venta directa, canvi d’hàbits necessari i per llarg temps degut a la continuïtat de certa anormalitat (possibilitats de més confinaments, persones aïllades, brots locals…). Cal, per tant, repensar el model econòmic. En aquest sentit apostem per dur a terme mesures de promoció econòmica que promoguin especialment la producció i el consum de proximitat, realitzant una campanya institucional des de la Generalitat de foment del consum de proximitat per ajudar als pagesos i ramaders, i de promoció del petit comerç. En relació al teixit econòmic, també cal activar mesures immediates de suport a les PIMES i els autònoms, facilitant ajudes per a poder pagar les nòmines dels mesos en que es vegin afectats fins que duri la situació d’excepcionalitat.

Per últim, la CUP, com a projecte polític municipalista, volem posar de relleu com els ajuntaments, que són les administracions més properes al ciutadà, són els qui en situacions com l’actual estan donant resposta a les necessitats més immediates dels veïns i veïnes dels seus municipis, i moltes altres competències que en funció del número d’habitants els son o no competència.  I aquests s’han trobat poc recolzats per la Generalitat.

L’administració local està assumint la crisi sanitària i la social ( fent mascaretes pels habitants, pels CAPs, residències, hospitals … incrementant les ajudes socials per garantir productes de primera necessitat o recolzant els autònoms i empreses del territori…

Però com dèiem, són les administracions qui han de donar resposta de manera més immediata, pel que proposem que tots els consistoris de Catalunya actuïn de manera proactiva, amb la planificació de les següents polítiques públiques, posant especial èmfasi en els col·lectius que han esdevingut més desafavorides en la crisi actual:

  1. Aprovació de plans municipals per garantir que diàriament totes les persones confinades en especials els menors d’edat, joves, persones amb diversitat funcional… puguin sortir a passejar en entorns segurs 1 hora al dia.
  2. Elaboració d’un Pla de reforç dels serveis socials municipals (priorització línies estratègiques, professionals, recursos…) per afrontar la sortida d’aquesta crisi i les dificultats que generarà a la població. Aquest pla haurà de prioritzar el treball comunitari a llarg termini per garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats; i també haurà de preveure el reforç necessari dels serveis socials mitjançant la contractació de professionals d’urgència per evitar persones desateses.
  3. No permetre cap tipus de retallada de l’estat en les polítiques actives d’ocupació.

Ara toca desobeir, establint un ordre de prioritats a favor de la vida, de les persones, de retornar a les coses realment importants, de vetllar d’entrada pel benestar material bàsic de tothom; cosa que no està fent l’estat espanyol.