La CUP insta a la Diputació a donar suport als ens locals en polítiques LGBTI

La formació política proposa que la Diputació doni suport tècnic i econòmic als Ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació de Girona, per tal que puguin aplicar polítiques LGBTI.

La formació, que presentarà una moció en aquest sentit al ple de la Diputació del mes de gener, considera que és un tema que encara no s’ha treballat des d’aquesta institució i cal implicar-s’hi. En paraules de la diputada, la Laia Pèlach “la Diputació s’ha de posicionar i prendre un paper actiu en el reconeixement i la defensa dels drets de les persones LGBTI, per tal d’eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia.”

Reconeixen que en els últims anys s’han fet passos molt importants en el reconeixement de drets de les persones LGBTI. A Catalunya, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia dota els ens locals de competències i posa a sobre la taula mesures per prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació., suposant un gran pas endavant. Aquesta llei i altres canvis legislatius que han incorporat la diversitat sexual i de gènere han permès avançar en una millor articulació jurídica, però remarquen que això no sempre es pot equiparar a la igualtat social. És per això que els cupaires consideren que s’han de desenvolupar polítiques públiques concretes, per a desenvolupar l’acció política envers la diversitat sexual i de gènere. 

Segons exposen, a comarques gironines està implementada una extensa xarxa de SAIs comarcals i locals (Serveis d’Atenció Integral LGBTI), però aquests serveis sovint no compten amb prou recursos humans i econòmics, i encara són pocs els municipis o consells comarcals que s’han dotat d’un Pla Local LGTBI o han tirat endavant mesures de visibilització de les persones LGTBI i de prevenció de la LGTBIfòbia. I és aquí on la Diputació de Girona pot jugar un paper primordial per assegurar aquesta garantia de drets dotant de recursos i eines per a facilitar la implementació d’accions LGBTI a nivell local als Ajuntaments i Consells Comarcals de comarques gironines.

La candidatura independentista proposarà al ple quatre mesures concretes, per dotar de suport econòmic i tècnic als ens esmentats:

En primer lloc, amb la voluntat de complementar la bona feina que es duu a terme des dels SAIs, volen promoure la creació d’un cos de professionals de diferents àmbits (psicològic, legal, social), que doni suport als professionals dels SAI que duen a terme l’atenció i seguiment del cas.

També es proposa donar suport econòmic i tècnic en l’impuls d’actuacions promogudes pels ajuntaments, Consells Comarcals i entitats socials sense ànim de lucre de la demarcació, que tinguin com a objectiu la sensibilització i prevenció per a combatre la LGBTIfòbia, que s’haurà de veure ja reflectit en la partida pressupostària del 2021.

Com a tercer punt, els cupaires consideren que és clau que els professionals dels diferents àmbits de l’atenció social estiguin preparats per a tractar la diversitat afectiva i sexual i/o de gènere, pel que es proposa un programa de formació tècnica continuada. Aquesta formació també haurà d’anar adreçada als càrrecs electes, en tant que seran ells els que promoguin gran part de les actuacions en polítiques públiques.

Per últim, amb l’objectiu de posicionar la Diputació de Girona i contribuir en la generació d’un discurs institucional positiu envers la diversitat, una de les principals mesures proposades és la realització d’una campanya institucional promoguda per la Diputació per visibilitzar, reconèixer els drets de les persones LGBTI i lluitar contra la LGBTIfòbia.