La CUP es mostra decebuda per la poca incidència d’ERC en els pressupostos de la Diputació pel 2020

La Candidatura d’Unitat Popular esperava una repartició dels recursos en que es prioritzés més les polítiques socials i s’avancés en l’eliminació de les subvencions “ a dit”.

10/12/2019

Els cupaires han analitzat avui en roda de premsa els pressupostos de la Diputació de Girona per a l’any 2020, àrea per àrea, que es porta a votació al ple de la institució demà.

L’àrea que augmenta més considerablement és la de Presidència, que inclou per primera vegada les partides de SUMAR, Dipsalut i XALOC que són partides molt importants. Tot i això, aquest no és l’únic motiu de l’augment pressupostari. Un altre motiu és la pujada econòmica en les subvencions nominatives per a ajuntaments i entitats no lucratives, i el que és més significatiu pels cupaires: l’augment en 542.326,80€ (que suposa un augment del 19%) en la partida d’ “òrgans de govern” que inclou l’estructura política, que passa a suposar un 2’44% del pressupost total, molt més que moltes partides considerades clau pel govern. Aquesta pujada tant significativa es deu a la creació d’una estructura de govern paral·lela, que els cupaires ja van criticar en l’aprovació del cartipàs de la Diputació. En paraules de la diputada Laia Pèlach: “com ja vam criticar, l’entrada d’ERC al govern ha suposat que cada un dels dos partits tingui una estructura pròpia de càrrecs de govern, i això lluny de racionalitzar l’estructura ha suposat que n’hi hagi dues de paral·leles, que es reflexa en l’augment de més de mig milió d’euros de despesa”. En l’àrea de presidència s’observa també un augment del 6’75% en la partida destinada a Protocol, premsa i comunicació.

Pel que fa a l’àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, la formació política ha remarcat dues partides: la d’habitatge i la d’assistència als municipis. En relació a l’habitatge els cupaires diuen no compartir l’ expressada pel govern. Si bé valoren molt positivament l’augment en gairebé mig milió d’euros en habitatge, la consideren insuficient, ja que l’àrea d’habitatge només representa un 1’58% del pressupost total de la Diputació. En referència a l’Assistència als municipis, que consideren que hauria de ser el pal de paller d’aquesta administració, aquesta partida no només no ha augmentat, sinó que disminueix un 0’5% i hi ha observat que no hi inclou cap augment en matèria de participació i transparència, àmbit en el que el vicepresident de la Diputació Pau Presas (ERC) sempre ha defensat que seria la pedra angular de la seva presència al govern. Els cupaires, que sempre han compartit el diagnòstic que cal passos importants en aquest àmbit en una institució tant opaca com la Diputació, s’han mostrat sorpresos que en els pressupostos pel 2020 no s’hi reflecteixi aquesta suposada prioritat política.

Pel que fa a l’àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, la formació ha criticat que es segueixi el modus operandi que ja ens tenen acostumats: subvencions nominatives en detriment de les línies de subvencions amb concurrència competitiva que asseguren més equitat que les donades “a dit” pel govern. En cultura han subratllat que no només es mantenen sinó que apareixen noves subvencions en el que és un degoteig constant de nous festivals, cicles i altres activitats culturals que reben finançament i s’escapen de la rigorositat i igualtat de condicions d’accés que ofereix la concurrència competitiva. Enfront d’això, han remarcat que partides com la destinada a Biblioteques només tenen un lleuger augment que es deu a l’actualització per llei de les retribucions de personal, han exposat “ens preocupa que partides com les de les biblioteques, que sí que són una eina de posa la cultura a l’abast de tothom no com la majoria de festivals subvencionats, no tingui un reforçament en aquests pressupostos, quan sí que hi ha diners per a incorporar nous festivals a la llista dels que reben diners discrecionalment”. La mateixa lògica és segueix a Esports, on s’observen subvencions nominatives que consideren no estan prou justificades, com la subvenció de 75.000€ a l’Ajuntament de Banyoles pel Master Regata, que consideren que es deu més a la voluntat política del president de la Diputació i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, que no pas a una justificació real de les bondats cap al conjunt de la demarcació de que Banyoles aculli aquesta competició, o 10.000€ per un torneig de tennis a Puigcerdà, o el finançament dels premis “Girona és Esport” del Consell Esportiu del Baix Empordà que aquest any passa dels 10.000€ rebuts el 2019 a uns sorprenents 50.000€, multiplicant per 5 el finançament d’aquests premis.  En canvi baixen línies de concurrència competitiva, més equitatiu , com la línia de subvencions per esdeveniments esportius extraordinaris, que baixa de 150.000 a 100.000.

La formació considera un greu error seguir apostant per aquesta via de finançament, ja que consideren que la política esportiva de la Diputació hauria d’anar encarada a afavorir l’esport base, no a subvencionar clubs privats, premis, i competicions a territoris concrets per possibles interessos polítics.

Per últim han analitzat l’àrea de Territori i Sostenibilitat, en concret allò referent a Medi Ambient. En aquesta àrea s’observa que es mantenen totes les subvencions nominatives, tot i estar l’àrea en mas d’ERC, partit que s’havia compromès en anar-les retirant. Alhora, han remarcat que moltes de les subvencions es destinen a fires que no responen a criteris ambientals (ex: la fira del cavall o del porc). Un altre tema en el que han volgut posar èmfasi és en la subvenció acordada d’1M d’euros per l’Espai Cràter (320.000 aquest 2020). Aquest polèmic projecte, al que la CUP s’hi ha oposat des del principi pels seus fins especulatius i per estar sobredimensionat, també ha contat amb el rebuig d’ERC Olot que en l’últim ple municipal la seva portaveu, la regidora i també diputada responsable de l’àrea a la Diputació l’Anna Barnadas va exigir aparcar el projecte per tal de redefinir-lo.

La diputada cupaire ha explicat que aquesta partida ha desaparegut de l’àrea, entenent que és pel desacord de la diputada responsable amb el projecte. En paraules de la Laia Pèlach “se’ns va informar que el compromís polític i econòmic de la Diputació amb el projecte es mantenia i que passava a Presidència, però als pressupostos no es recull com a tal sinó que està sota un títol genèric d’ “ajuts a ajuntaments Gabinet de Presidència” i “Ajuts a ajuntaments per projectes inversió Gabinet de Presidència”, amb un total de 320.000€ per aquest 2020. El canvi d’àrea i ocultar la despesa sota títols genèrics no fa sinó reafirmar el caràcter polèmic del projecte i evidencia les discrepàncies que els dos partits (JuntsxCat i ERC) han tingut a Olot. Creiem que és una oportunitat per paral·litzar la subvenció mentre en el lloc on s’ha de debatre, que és al municipi, hi hagi posicions tant enfrontades. ERC ha de ser valenta i sumar-se a la nostra exigència de paral·lització de la subvenció”.

Els cupaires han finalitzat la roda de premsa exposant les conclusions del seu anàlisi d’uns pressupostos que consideren continuistes i informant del seu vot negatiu als pressupostos per l’any 2020. Si bé entenen que la inexistència de govern a l’estat espanyol impossibilita augmentar el pressupost total, consideren que no és excusa per aquest continuisme. Lamentem que la presència d’una força d’esquerres al govern no hagi fet modificar pràcticament gens la distribució de recursos entre àrees. En aquest sentit, l’augment en temes com habitatge, emergència climàtica o acció social és mínim i/o insuficient i representen una part molt petita del pressupost total.

Tampoc es modifica la política de repartiment de recursos “a dit” a través de subvencions nominatives, de les que s’abusa en opinió de la formació “és un tema que ens preocupa molt, per això destinarem molts esforços en fer-ne un anàlisi exhaustiu que farem públic al finalitzar cada any, per una qüestió de transparència cap a la ciutadania”

També han remarcat la preocupació enfront al cost que suposa (un augment de més de mig milió d’euros) el manteniment d’una estructura de govern paral·lela que es deu no a raons de necessitat, sinó de tenir contents als dos partits del govern.

La diputada ha conclòs lamentant que si bé el president es va oferir i hi ha hagut una reunió per explicar-los el pressupost, no hi ha hagut una voluntat real de negociació, de cerca de consens, almenys amb el seu partit. En aquest sentit, ha exposat que “sense una aposta claríssima en temes d’emergència climàtica, política social (habitatge, feminismes, LGBTI…) i participació i transparència, així com sense la desaparició de la gran majoria d’ajuts nominatius, que és un requisit bàsic per a nosaltres, el nostre vot serà en contra”, afegint “ERC s’escuda en que no han tingut prou temps per introduir canvis substancials, esperem que l’any que no hi hagi més excuses”.