Volem l’aigua clara!

A partir de la nostra aposta per la municipalització de l’aigua, us expliquem la feina feta a les comarques gironines i destapem alguns dels pitjors exemples de privatitzacions d’aquest bé bàsic. 

La CUP engega la campanya “Volem l’aigua clara!” per avançar en la municipalització de l’aigua a comarques gironines presentant una moció a la Diputació de Girona

La moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular demana crear un pla de serveis per donar suport als municipis que fan el pas cap a la gestió pública de l’aigua i que s’estudi la situació actual dels serveis d’abastament d’aigua a les comarques gironines.

La campanya “Volem l’aigua clara!” pretén d’una banda mostrar els avenços en la gestió pública de l’aigua i de l’altra, denunciar la mala praxi de la gestió privada a partir de casos com el d’AGISSA, Rec Madral o SOREA a La Bisbal. La gestió privada a la nostra comarca sovint es caracteritza per contractes i pròrrogues de durada llarga i injustificada, alguns de fins a 100 anys com és el cas de Banyoles. En altres casos, ni tan sols existeix un contracte que reguli aquesta vinculació, com el cas de Riells i Viabrea. Tot plegat va relacionat amb una gran opacitat en la gestió del servei, i un escàs o nul control per part de l’administració pública.

Per això, quan els municipis volen fer el pas cap a la gestió pública es troben amb el desconeixement de les infraestructures i el seu estat i amb una legislació complexa que dificulta la tasca als Ajuntaments i crea la necessitat d’una contractació tècnica especialitzada amb costos econòmics inassumibles per a molts d’ells. A la vegada, les empreses que després de tants anys veuen perillar el seu negoci, sovint recorren a la justícia per evitar-ho i acaba dificultant encara més el camí cap a la municipalització per part dels municipis.

Al mateix temps, fer efectiva la gestió pública de l’aigua sovint requereix d’una visió supramunicipal, aquesta és l’aposta que s’ha fet a la comarca d’Osona. Per aquesta raó, el grup municipal de la CUP demana la implicació de la Diputació de Girona amb l’elaboració d’un estudi de tots els municipis de les comarques gironines i l’oferta de nous serveis per als municipis.

En aquest sentit, el grup de la CUP a la Diputació de Girona proposa a l’ens l’adopció de les següents mesures concretes de suport als municipis de comarques gironines:

  1. Elaboració d’un estudi detallat de la situació actual dels serveis d’abastament d’aigua a tots els municipis de comarques gironines sobre les formes i condicions de gestió dels operadors, plec de condicions, contractes, tarifes, …
  2. Creació d’un pla de serveis d’assistència als municipis per la gestió pública de l’aigua que inclogui l’elaboració d’estudis de viabilitat per a la gestió pública, assessorament jurídic i tècnic, formació i suport econòmic i tècnic per a l’estalvi, l’eficiència, la disponibilitat i la qualitat en la gestió de l’aigua.