Cartipàs de la Diputació 2019-2023: molts més diners per a l’estructura política, menys diners per a polítiques socials

La Candidatura d’Unitat Popular també considera que la doble estructura que es crea amb el nou govern evidencia el funcionament per separat dels dos partits del govern de la Diputació en comptes d’una unitat d’acció

23/07/2019

La Cup ha fet pública en roda de premsa el seu posicionament envers la proposta de Cartipàs que es portarà a aprovació en el Ple de la Diputació de Girona de demà, dimarts 23 de juliol. La valoració que en fa la formació és que suposa un retrocés, a l’augmentar l’estructura política de la Corporació i per tant la despesa; així com en matèria de transparència.

Doble estructura i més despesa

Pel que fa a l’estructura política, que comprèn els diputats i els càrrecs de confiança o assessors, la diputada Laia Pèlach ha criticat tres aspectes centrals:

  • Un augment dels càrrecs de confiança: es passa de 19 assessors de ple a dedicació completa i 2 al 75% de jornada en l’anterior mandat, a un total de 22 a dedicació completa. Si bé s’adequa a llei, ja que al pujar el nombre de regidors en el municipi més poblat (Girona ha passat de 25 a 27 regidors), la llei permet un màxim d’assessors o càrrecs de confiança igual a aquest nombre, la CUP critica la mesura: “s’ha pogut treballar perfectament amb el nombre de càrrecs de confiança del mandat anterior, per tant no cal agafar-se al màxim permès per llei per afavorir encara més al govern i generar més despesa” ha remarcat la diputada.
  • El sou i les indemnitzacions que cobraran els diputats de govern han augmentat, i ho fan fet exponencialment més en el cas de diputats de govern. Això lligat al fet que hi haurà més diputats en el govern per l’acord entre Junts x Catalunya i ERC, suposa un augment de la despesa que s’ha decidit abans d’analitzar quines necessitats reals tindrà el nou govern. En concret, la retribució en sou per dedicació exclusiva d’un diputat de govern augmenta dels 40.000€ bruts/any als 45.000€; i el d’oposició de 33.000 a 33.825. En referència a les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats (ple, Junta de portaveus, Comissions informatives, etc), la quantia màxima a percebre per assistències/any per un diputat de govern passa dels 40.000€/any als 45.000€/any, i en el cas dels diputats d’oposició de 24.000€/any a 24.600€/any.
  • Per últim, la crítica s’ha fet més notòria a l’exposar la creació d’una nova figura en el govern, la d’ “Adjunt al Gabinet de la Vicepresidència primera”. Aquest nou càrrec, que cobrarà 47.875,20€ bruts anuals, es suma al càrrecs que es mantenen de “Cap de Gabinet de la Presidència” i d’ “Adjunt al Gabinet de la Presidència”. Aquesta nova figura, en paraules de Laia Pèlach “suposa la creació d’estructures paral·leles i evidencia clarament el funcionament per separat de JxCat i ERC en el govern en comptes d’una voluntat de ser un equip amb unitat d’acció. Entenem que és decisió d’aquests dos partits no funcionar com un govern conjunt, però això no ha de repercutir en un augment de la despesa per a la Corporació”.

En l’àmbit econòmic, sí que en fan una valoració positiva de la reducció de l’aportació econòmica anual que reben els grups polítics per al seu funcionament ordinari. Si al mandat anterior cada grup rebia 1500€/mes de component fix més 500€/mes per cada diputat membre del grup; en l’actual cartipàs es redueix el component fix a 100€/mes per grup i es manté el component variable. Els cupaires comparteixen aquesta mesura, en la que aprofundirien encara més, tot i que remarquen que aquesta disminució ha d’anar unida a una disminució de la despesa general, també en allò que afecta al govern i als seus membres polítics i tècnics, fet que no succeeix.

Molts passos encara pendents en transparència i control democràtic

Pel que fa a la transparència, s’ha remarcat que tot i que el nou govern de la Diputació ha manifestat públicament que serà una de les seves prioritats, des de la CUP es considera que el nou cartipàs suposa no ja una línia continuista, sinó un retrocés en certs aspectes i una oportunitat perduda en avançar cap a superar l’opacitat pròpia de la Institució en d’altres.

Consideren un retrocés mesures com el fet que s’exclou al seu partit d’òrgans en què hi van ser en l’anterior mandat, en concret el Consell Rector de la Xarxa local de municipis gironins (XALOC). Tot i entendre que el govern es vulgui assegurar la majoria absoluta, la resta de places haurien d’assegurar la representativitat de totes les forces polítiques. El cas de XALOC és paradigmàtic, ja que l’article 8 dels Estatuts del XALOC estableix la composició del seu Consell Rector formada, a més de la presidència, per un mínim de 8 i un màxim de 12 vocals, per tant hi ha opció de fer-hi presents tots els partits.

El fet de treure la veu, sovint discordant, de la CUP no aprofundeix, al seu parer, en una gestió més oberta i transparent ja que impedeix l’accés a la informació interna i per tant, la possible crítica i és per tant un pas enrere en la facilitació del control democràtic des de l’oposició a la gestió del govern. El grup també critica que no se’ls hagi notificat ni prèviament ni en Junta de Portaveus que se’ls exclou d’aquest espai.

I defensen que el cartipàs suposa una oportunitat perduda per aprofundir més en transparència en mesures no adoptades, com una major exigència en la justificació de les aportacions als grups polítics. Tot i posar en valor els passos fets millorant el sistema de justificació dels ingressos, degut sobretot a la voluntat i feina de l’àrea d’Intervenció de la Diputació (per primer cop s’exigirian la presentació de les factures en la justificació econòmica dels partits a la Diputació), encara estem lluny del nivell d’exigència que semblaria lògica per tot ciutadà. En aquest sentit, els cupaires proposen l’exigència de presentar públicament un informe de la feina feta per tots els diputats i els càrrecs de confiança. En aquest sentit el partit, que ja retia comptes de la feina del seu diputat i càrrec de confiança a totes les assemblees locals de la CUP de la demarcació de Girona i públicament en cròniques del ple, rodes de premsa i notes de premsa periòdiques; es compromet a elaborar a partir d’aquest any aquest informe públic anual i demana a la resta de partits que es sumin a la iniciativa, que consideren una qüestió importantíssima de transparència i bona gestió.

El sentit del vot de la CUP

Pel que fa al sentit del vot, la formació s’ha lamentat de la manca de voluntat de diàleg dels partits del govern en tot el relacionat amb l’elaboració i el contingut del cartipàs. “No hem rebut ni una trucada per valorar-ne el contingut durant la seva redacció, s’han pres decisions que ens afecten sense ni tan sols consultar-nos (com l’exclusió del Consell Rector del XALOC), i ens hem hagut d’assabentar per premsa d’aspectes com el dia de la convocatòria del ple d’aprovació del cartipàs i ,el que és més greu, l’estructura del govern i quines són les quatre grans àrees en les que s’estructurarà el govern de la Diputació”.

Per tots els motius exposats anteriorment que no comparteix la formació i aquesta manca de voluntat de diàleg, la CUP ha exposat que tot i que probablement votaran amb un sí o una abstenció mesures que sempre han defensat, com la disminució de l’atribució econòmica anual als grups polítics, el sentit general del vot serà en contra del Cartipàs proposat.